Berging av lastebil

Berging av lastebil

Pro Motor Nord AS fikk i oppdrag av Bring å berge en av deres lastebiler som hadde veltet utenfor en veiskulder.
Ved hjelp av vår tungbergingsbil, ble jobben utført hurtig med presisjon, uten videre skade på kundens kjøretøy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *