Berging

TOTAL-LEVERANDØR AV BERGINGSTJENESTER I NORD-NORGE

Vi er spesialister på berging av alle typer kjøretøy og båter. Siden 1970 har vi jobbet tett med forsikringsselskaper i Norge. Berging av kjøretøyer utfører vi i hele Salten, og vi er en av de største aktørene på markedet med moderne utstyr og godt utlærte medarbeidere.

Vi utfører berging av båter i hele Norge og har hatt oppdrag fra Finnmark i nord til Arendal i sør. Vi er kjent for å ikke skade objektet mer, samt at vi er konkurransedyktige på pris.

Bilberging

Bilberging er vårt kjerneområde. Vi utfører omlag 5-10 berginger av person- og varebiler i døgnet. Bergingene er hovedsakelig i Bodø kommune, men vi utfører bilberging i hele saltenområdet.

Ring vår 24-timers vakttelefon 934 90 500 for øyeblikkelig veihjelp, når som helst, 365 dager i året!

Pro Motor Nord AS opererer i dag for Bodø Bilberging AS, og hoveddelen av vår bergingsoppdrag kommer gjennom vår vakttelefon.

Tungberging

Redning av lastebiler utfører vi i hele salten, med det mest moderne utstyret på markedet kan vi utføre de mest komplette redningene av tyngre kjøretøy. Vi har lastebiler med kran, tungbergingsbiler, luftputer og følgebiler lett tilgjengelig på vår bergingsstasjon i Bodø.